Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Ko Tu domā par LIZDA avīzi „Pietura”?
29,15,11,7,6,0
1. Vajadzīgs cits informēšanas veids42.65 % (29)
2. Lieliski – gan saturā, gan formā22.06 % (15)
3. Nav bijusi iespēja tādu avīzi lasīt16.18 % (11)
4. Jāveic būtiski satura uzlabojumi10.29 % (7)
5. Jāmaina gan forma, gan saturs8.82 % (6)
6. Vajadzētu padomāt par formu0 % (0)