Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Kuram no apgalvojumiem par administratīvajiem šķēršļiem izglītībā Tu piekrīti?
21,15,10,5,2,1
1. Vēl ir daudz ko darīt, lai atslogotu izglītības iestādes38.89 % (21)
2. Izglītības iestāžu vadība pati sev rada šos šķēršļus27.78 % (15)
3. "Uz papīra" prasīts nav daudz, bet praksē ir savādāk18.52 % (10)
4. Nepiekrītu nevienam apgalvojumam9.26 % (5)
5. Izglītības kvalitātei birokrātija netraucē3.7 % (2)
6. Šķēršļi ir samazināti līdz minimumam1.85 % (1)