Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Kā Tu vērtē laikraksta "DIENA" projektu "Slepenie aģenti skolās"?
53,3,3,3,2
1. Tiesiski un ētiski nekorekts pret pedagogiem un viņu tiesībām82.81 % (53)
2. Projekts varētu uzlabot skolotāju darba kvalitāti4.69 % (3)
3. Cēls mērķis attaisno līdzekļus4.69 % (3)
4. Iegūtie dati nebūs objektīvi4.69 % (3)
5. Kvalitatīvs un neierasts pavērsiens žurnālistikas praksē3.13 % (2)