Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Ja Tu nonāktu problēmās ar darba devēju, kam Tu uzticētos visvairāk?
45,18,6,6,6,2,0,0,0
1. Pats sev un ģimenei54.22 % (45)
2. Arodbiedrībai21.69 % (18)
3. Saviem kolēģiem un draugiem7.23 % (6)
4. Darba devēju uzraugošām un kontrolējošām iestādēm7.23 % (6)
5. Dievam un baznīcai7.23 % (6)
6. Nevienam no minētajiem2.41 % (2)
7. Darba devējam un viņa godprātībai0 % (0)
8. Politiskai piederībai0 % (0)
9. Plašsaziņas līdzekļiem (medijiem)0 % (0)