Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Darbiniekam noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku. Vai atlaišanas dienā viņam pienākas pabalsts?
20,14,4,2,1
1. Jā, darbiniekam pienākas atlaišanas pabalsts pēdējā darba dienā48.78 % (20)
2. Nē, atlaišanas pabalsts darbiniekam uz noteiktu laiku nepienākas34.15 % (14)
3. Jāatzīst, ka man nav ne jausmas9.76 % (4)
4. Nē, bet varētu būt ārkārtēji un neparasti izņēmumi4.88 % (2)
5. Jā, bet pabalsts ir atkarīgs no paveiktā darba kvalitātes2.44 % (1)