Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]



  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 





   







Aptaujas

Vai būtu jāpagarina mācību gads?
4262,69,29,10,3
1. Nē, tas nav vajadzīgs97.46 % (4262)
2. Izglītībā ir daudz nopietnākas risināmās problēmas1.58 % (69)
3. Jā, atbalstu ministra ideju0.66 % (29)
4. Varētu pārskatīt un izlīdzināt brīvlaikus visa gada garumā0.23 % (10)
5. Nezinu / Nav viedokļa0.07 % (3)