Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Vai pedagogam drīkst piešķirt gada prēmiju, ja gada beigās iestādē ir radusies atalgojumu ekonomija?
68,27,24,7,1
1. Jā, pedagogam šogad drīkst piešķirt gan gada prēmijas, gan naudas balvas53.54 % (68)
2. Nē, šogad valsts un pašvaldību izglītības iestāžu pedagogiem nedrīkst piešķirt prēmijas21.26 % (27)
3. Nē, šogad visām izglītības iestādēm aizliegts materiāli stimulēt pedagogus18.9 % (24)
4. Jā, drīkst piešķirt, bet tikai pašvaldību izglītības iestāžu pedagogiem5.51 % (7)
5. Jā, drīkst piešķirt, bet tikai pašvaldību un privāto skolu pedagogiem0.79 % (1)