Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Roberts Ķīlis apgalvo, ka atalgojuma paaugstināšana visiem pedagogiem ir bezjēdzīga. Kā Tu to vērtē?
253,68,67,56,14,0
1. Nepiedodami, nozarei jāpauž neuzticība ministram un jāpieprasa demisija55.24 % (253)
2. LIZDA ir vēlreiz jāskaidro ministram nepieciešamība paaugstināt algas visiem14.85 % (68)
3. Jābūt atalgojuma diferenciācijai, bet jāmaksā uzreiz visām kvalitātes pakāpēm14.63 % (67)
4. Atbalstu ministru, jo jāmaksā tikai ~2000 labākajiem pedagogiem (5., 4.pakāpei)12.23 % (56)
5. Tas ļauj secināt, ka vairums pedagogu ir slikti un/vai valstij nav vajadzīgi3.06 % (14)
6. Nezinu / Nav viedokļa0 % (0)