Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Vai Tu atbalsti Ķīļa piedāvātā sadarbības memoranda redakciju? http://ej.uz/SadMem
73,32,21,4
1. Nē, pilnībā neatbalstu56.15 % (73)
2. Jā, bet arodbiedrībai tajā jāiestrādā savas korekcijas24.62 % (32)
3. Jā, pilnībā atbalstu ministrijas piedāvāto variantu16.15 % (21)
4. Nezinu / Nav viedokļa3.08 % (4)