Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Pedagog, cik Tev izmaksā darbam nepieciešamo mācību materiālu iegāde?
66,60,18,4,2
1. Līdz 50 latiem mācību gadā44 % (66)
2. Līdz 100 latiem mācību gadā40 % (60)
3. Līdz 20 latiem mācību gadā12 % (18)
4. Nezinu / Nav viedokļa2.67 % (4)
5. Materiālus darbam man pilnībā nodrošina darba devējs1.33 % (2)