Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Kura ir pati svarīgākā īpašība, kam obligāti jāpiemīt nākamajam Izglītības un zinātnes ministram?
53,23,18,18,1,1,0
1. Skaidrs redzējums par izglītības attīstību ilgtermiņā46.49 % (53)
2. Atbildība par pieņemtajiem lēmumiem20.18 % (23)
3. Pieredze izglītības jomā15.79 % (18)
4. Augsts profesionalitātes līmenis15.79 % (18)
5. Bezpartejiskums un politiskā neitralitāte0.88 % (1)
6. Pieredze politikas veidošanā0.88 % (1)
7. Politiskā pārliecība un partejiskā piederība0 % (0)