Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Vai šobrīd Latvijā notiek pārmaiņas izglītībā un zinātnē?
85,65,51,7
1. Kaut kas tiek darīts, bet grūti tās nosaukt par reālām reformām40.87 % (85)
2. Nē, līdz šim ir bijuši tikai vārdi, bet reāli darbi iztrūkst31.25 % (65)
3. Trūkst konkrētas un skaidras informācijas par reformām24.52 % (51)
4. Jā, nozarē tiek īstenotas pārdomātas reformas3.37 % (7)