Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Pedagog, ko Tu sagaidi no LIZDA un IZM vadības tikšanās 8.maijā?
56,53,49,28
1. LIZDA pieprasīs IZM vadības maiņu un rīkos protestus30.11 % (56)
2. IZM vērsīsies valdībā, pieprasot papildus finansējumu nozarei28.49 % (53)
3. Neko negaidu, jo IZM nav labs sadarbības partneris26.34 % (49)
4. IZM iepazīstinās ar plānu par iecerēm nākotnē15.05 % (28)