Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Skolotāj, vai Tu būtu gatavs pāriet uz 40 stundu darba nedēļu?
35,23,19,7,4
1. Nē, jo skolotāja 8 h darba dienai nav radīta atbilstoša darba vide39.77 % (35)
2. Nezinu, jo trūkst informācijas par ieguvumiem no šīs pārejas26.14 % (23)
3. Jā, bet skolotāja alga jāpielīdzina vidējai algai valsts iestādēs21.59 % (19)
4. Nē, jo esošā atalgojuma sistēma daudzējādā ziņā ir labāka7.95 % (7)
5. Jā, bet skolotāja alga jāpielīdzina vidējai algai sabiedriskajā sektorā4.55 % (4)