Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Kura ir pati svarīgākā iezīme, kam obligāti jāpiemīt nākamajam izglītības un zinātnes ministram?
139,52,24,17,11,9
1. Skaidrs un konkrēts redzējums par nozares turpmāko attīstību55.16 % (139)
2. Profesionāla pieredze izglītības jomā20.63 % (52)
3. Atbildība par pieņemtajiem lēmumiem9.52 % (24)
4. Spēja operatīvi risināt problēmas6.75 % (17)
5. Politiskā neitralitāte4.37 % (11)
6. Spēcīga politiskā aizmugure3.57 % (9)