Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Pedagog, kuram no apgalvojumiem Tu piekrīti? Latvijā ir:
132,127,34,17,15,15,6,1,0
1. augsta izglītības kvalitāte un zemu novērtēti pedagogi38.04 % (132)
2. vidēja izglītības kvalitāte un zemu novērtēti pedagogi36.6 % (127)
3. vidēja izglītības kvalitāte un daļēji novērtēti pedagogi9.8 % (34)
4. zema izglītības kvalitāte un zemu novērtēti pedagogi4.9 % (17)
5. augsta izglītības kvalitāte un augstu novērtēti pedagogi4.32 % (15)
6. augsta izglītības kvalitāte un daļēji novērtēti pedagogi4.32 % (15)
7. zema izglītības kvalitāte un daļēji novērtēti pedagogi1.73 % (6)
8. vidēja izglītības kvalitāte un augstu novērtēti pedagogi0.29 % (1)
9. zema izglītības kvalitāte un augstu novērtēti pedagogi0 % (0)