Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Cienīgs darbs pedagogiemLIZDA projekts "Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem"
(12/2012 - 12/2014)

Aktualitātes projektā:

Pedagogu darba vietas fiziskās vides novērtēšana
LIZDA apbalvo pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes 2014
Materiāli no LIZDA konferences par sociālo dialogu un darba apstākļu uzlabošanu
Notiks LIZDA konference par sociālo dialogu un darba apstākļu uzlabošanu pedagogiem
LIZDA konkursā vērtē 26 pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes
Konkurss darba devējiem "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014"
Reģionālās diskusijas un semināri izglītības darbiniekiem
Pētījums par vajadzībām cienīga darba apstākļu nodrošināšanai
Akcijas "Skolas diena 2013" rezultāti skaitļos
LIZDA apbalvo pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes
Pasaules dienai par cienīgu darbu veltīta konference
Deputāti skolas dienā „ēnos” pedagogus
LIZDA vērtē pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes
Konkurss darba devējiem "Pedagogam draudzīga izglītības iestāde"
Pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas Izglītības darbinieku arodbiedrību
Pētījumu par cienīgu darbu pedagogiem veiks Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Arodbiedrība aicina izglītības un zinātnes iestāžu vadītājus slēgt darba koplīgumus


Projekta īstenošanai LIZDA saņēmusi Norvēģijas Inovāciju aģentūras atbalstu un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai" finansējumu. Projekta līguma Nr. 2012/104573


Projekta mērķis – veicināt izpratni par cienīgu darbu pedagogiem Latvijā. Projekta rezultātā tiek sagaidīts darba koplīgumu un LIZDA biedru skaita pieaugums, kā arī politikas veidotāju labāka izpratne par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem. Vairāk »

Projekta partneri Norvēģijā


Project supported by a grant from Innovation Norway through the Norwegian Financial Mechanism,
in the frame of Decent Work and Tripartite Dialogue Programme. http://www.decentwork.no/