Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vadības grupa

Ingrīda Mikiško, projekta vadītāja (ingrida.mikisko[at]lizda.lv, 29278626)
Inese Upmale, projekta koordinatore (inese.upmale[at]lizda.lv, 29263297)
Edgars Grigorjevs, projekta sabiedrisko attiecību speciālists (edgars[at]lizda.lv, 22017920)
Ilze Priževoite, projekta grāmatvede (ilze.prizevoite[at]lizda.lv, 27857525)
Brigita Fricsone, projekta juriskonsulte (brigita.fricsone[at]lizda.lv, 27897701)
Jānis Krastiņš, projekta eksperts darba vides jautājumos (janis.krastins[at]lizda.lv, 29263352)