Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Brīvo arodbiedrību savienība

http://www.lbas.lv/
LIZDA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības biedrs.
LBAS īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju
interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī.


LIZDA savu biedru intereses pārstāv sekojošās LBAS institūcijās

Padomē*
Valdē
Dzimumu līdztiesības padomē
Tautsaimniecības padomē
Darba aizsardzības komisijā
• Budžeta komisijā
• Arodbiedrību vadītāju un vietnieku komisijā
• Organizatoriskā darba komisijā
• Arodbiedrību juristu komisijā
• Arodbiedrību sabiedrisko attiecību komisijā
Jauniešu padomē

*LIZDA pārstāvji LBAS padomē

1. Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja
2. , LIZDA priekšsēdētājas vietnieks
3. , Zemgales AO pārstāvis
4. Anta Zāģere, Vidzemes AO pārstāvis
5. Airisa Lepere, Vidzemes AO pārstāvis
6. Sandis Bērziņš, Vidzemes AO pārstāvis
7. Skaidrīte Marča, Vidzemes AO pārstāvis
8. Andris Pakers, Latgales AO pārstāvis
9. Kristīne Junkule, Latgales AO pārstāvis
10. Simona Petrovica, Kurzemes AO pārstāvis
11. Tatjana Marhileviča, Kurzemes AO pārstāvis
12. Ligita Semjonova, Galvaspilsētas AO pārstāvis
13. Anita Asare, Galvaspilsētas AO pārstāvis
14. Inta Genese – Plaude, Augstskolu un zinātnes pārstāvis

Pārstāvji ievēlēti LIZDA padomes 03.06.2015. sēdē