Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Meklē darbu

 

Mērķis - atbalstīt LIZDA biedrus, kuri meklē darbu saistībā ar skolu tīkla optimizāciju. 

 

LIZDA biedrs - aizpilda darba meklētāja formu un nogādā to PO vai DO priekšsēdētājam (papildus tiek iesniegts apliecinājums par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju).


AO priekšsēdētājs – dalīborganizācijas priekšsēdētājs nosūta arodbiedrības biedra aizpildīto darba meklētāja formu uz LIZDA biroju.

  

LIZDA birojs – apkopo informāciju un:

 

  1. LIZDA birojs mājaslapā ievada informāciju par biedra profesionālo kvalifikāciju/mācību priekšmetu un teritoriālo arodorganizāciju.
  2. LIZDA birojs dalīborganizāciju priekšsēdētājiem balstoties uz biedra aizpildīto darba meklētāja formu nosūta detalizētu informāciju par katru biedru, kas meklē darbu.

  

Profesionālā kvalifikācija/mācību priekšmets    Teritoriālā arodorganizācija     Datums, kad ievietots