Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Piedāvā darbu

Mērķis - atbalstīt LIZDA biedrus, kuri zaudējuši darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā.

 

PO priekšsēdētājs – dodas pie sava darba devēja un lūdz aizpildīt darba devēja pieteikumu, kurā jānorāda ziņas par piedāvātajām profesionālajām kvalifikācijām un mācību priekšmetu. PO priekšsēdētājs darba devēja pieteikumu nogādā arodorganizācijas priekšsēdētājam. 

 

AO priekšsēdētājs – informāciju nogādā LIZDA birojā.

 

LIZDA birojs – apkopo informāciju un:

 

  1. LIZDA birojs mājaslapā ievada informāciju par darba devējam nepieciešamajām vakancēm, norādot profesionālo kvalifikāciju/mācību priekšmetu un teritoriālo arodorganizāciju.
  2. LIZDA birojs dalīborganizāciju priekšsēdētājiem balstoties uz aizpildīto darba devēja formu nosūta detalizētu informāciju par aktuālajām vakancēm.

 

Nr.p.k.

Piedāvā darbu

Pašvaldība

Izglītības iestāde

Mācību/studiju priekšmets

Slodze/stundu skaits

Arodorganizācija

Datums, kad ievietots

1.

Carnikavas novads

Carnikavas PII "Riekstiņš"

Pirmsskolas izglītības skolotāja vai  mūzikas skolotāja kvalifikācija

divas slodzes, katra 40 stundu apjomā

 Pierīgas novadu AO

24.08.2017.

2.

Jelgavas novads

Vircavas vidusskola

Pirmsskolas/sākumskolas skolotājs - logopēds

0,7 - 1 likme

Jelgavas un Ozolnieku novadu AO

24.08.2017.

3.

Jelgavas novads

Vircavas vidusskola

Matemātikas un fizikas skolotājs (7.-12.klase)

20 - 30 stundas

Jelgavas un Ozolnieku novadu AO

24.08.2017.

4.

Carnikavas novads

Carnikavas pamatskola

Krievu valodas skolotājs (6.-9. klase)

slodze - 0,59/kontaktstunas 13

Pierīgas novadu AO

12.07.2017.

5.

Jūrmalas pilsēta

Majoru vidusskola

 latviešu valodas un literatūras skolotājs

27 stundu slodze, no tām 18 kontaktstundas

Jūrmalas pilsētas AO

30.08.2017.

6.

Rīgas pilsēta

Rīgas 85.vidusskola

Sākumskolas skolotājs (3.klase)

1 slodze, 30 stundas

Rīgas pilsētas AO

31.08.2017.

7.

Rīgas pilsēta

Rīgas 85.vidusskola

Angļu valodas skolotājs (pamatskola, vidusskola)

 1 slodze, 31 stundas

Rīgas pilsētas AO

31.08.2017.

8.

Rīgas pilsēta

Rīgas Teikas vidusskola

Angļu valodas skolotājs (5.;7.;8.;10. un 11.klasē)

27 kontakstundas

Rīgas pilsētas AO

31.08.2017.

9.

Rīgas pilsēta

Rīgas 25.vidusskola

Ķīmijas skolotājs (8.;9.;10.;11. un 12.klasē)

22 stundas uz laiku no 2017.gada 1.septembra līdz 15.oktobrim

Rīgas pilsētas AO

31.08.2017.

10.

Rīgas pilsēta

Rīgas 21.vidusskola

Ķīmijas skolotājs (8. - 12.klasē)

15 kontaktstundas

Rīgas pilsētas AO

01.09.2017.

11.

Olaines pilsēta

Olaines PII "Zīle"

Pirmsskolas skolotājs

40 stundas

 Pierīgas novadu AO

04.09.2017.

12.

Rīgas pilsēta

Rīgas 192.PII

Pirmsskolas izglītības skolotājs

30 - 40 stundas

Rīgas pilsētas AO

04.09.2017.

13.

Rīgas pilsēta

Rīgas Imantas vidusskola

Vidusskolas informātikas skolotājs

13 kontaktstundas

Rīgas pilsētas AO

08.09.2017.

14.

Siguldas novads

Sguldas Valsts ģimnāzija

Fizikas skolotājs (10. - 12. klase)

2 - 3  dienas nedēļā

Pierīgas novadu AO

14.09.2017.

15.

Rīgas pilsēta

Rīgas 244.PII

Pirmsskolas izglītības skolotājs

36 stundas "0,85 sl."

Rīgas pilsētas AO

21.09.2017.

16.

Jūrmalas pilsēta

Majoru vidusskola

Informātikas skolotājs (5.;6.;7.;10. un 11.klasē)

no 1.novembra 12,9 stundas (no tām 9 kontaktstundas)

Jūrmalas pilsētas AO

29.09.2017.

17.

Rīgas pilsēta

Rīgas 94. vidusskola

 Pagarinātās dienas grupas skolotājs

27 stundas

Rīgas pilsētas AO

08.11.2017.

18.

Salagrīvas novads

Salacgrīvas vidusskola

Latviešu valodas un lieteratūras skolotājs (5.;8.;9. un 12.klasē

25 kontaktstundas 

Limbažu novadu AO

23.11.2017.

19.

Jelgavas novada pašvaldība

 Sesavas pamatskola

Angļu valodas skolotājs pirmsskolā un pamatskolā (1. – 9. klase)

24 stunads

  Jelgavas un Ozolnieku novadu AO

13.12.2018.

20.

Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

Angļu valodas skolotājs (7.-12. klase)

Minimums 30 stundas

Valmieras starpnovadu AO

01.02.2019.

21.

Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

Fizikas skolotājs (8.-12. klase)

Minimums 30 stundas

Valmieras starpnovadu AO

01.02.2019.


 

Svarīgi! Lai pieteiktos vakancei, biedram ir jāaizpilda  darba meklētāja forma un jānogādā PO vai DO priekšsēdētājam