Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Konsultācijas

Ikviens LIZDA biedrs var saņemt bezmaksas konsultācijas sekojošos jautājumos:
Darba tiesības;
Darba drošība;
• Ekonomiskie jautājumi;
• Sociālie jautājumi.

Kas obligāti ir jāatrunā darba līgumā? Vai ar pedagogu ir atļauts slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku? Cik liels atlaišanas pabalsts pienākas pedagogam darbinieku skaita samazināšanas gadījumā? Vai skolotājs ir tiesīgs strādāt blakus darbā citā izglītības iestādē? Vai un kā pedagogam piešķirt prēmiju? Vai skolotāja kopējais darba stundu skaits nedēļā drīkst pārsniegt 40 stundas? Kāds atvaļinājums pienākas pedagogam?

Šie ir tikai daži no jautājumiem, kuri ikdienā tiek uzdoti LIZDA speciālistiem. LIZDA birojs biedriem gadā sniedz vidēji 2 500 konsultācijas. Ja vēlies saņemt konsultāciju pa tālruni vai elektroniski e-pastā, tad lūdzam obligāti minēt savu vārdu, uzvārdu un LIZDA pirmorganizācijas nosaukumu, kurā esi reģistrēts kā arodbiedrības biedrs!


Biedri konsultāciju var saņemt klātienē savas darba vietas LIZDA arodorganizācijā (arodkomitejā),
savā
LIZDA dalīborganizācijā vai LIZDA birojā Rīgā!