Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Komisijas

Arodbiedrība ir izveidojusi astoņas LIZDA komisijas:
• Pirmsskolas izglītības komisija;
Vispārējās izglītības komisija;
Profesionālās izglītības komisija;
Augstskolu un zinātnes komisija;
Izglītības iestāžu vadītāju komisija;
Speciālās izglītības komisija;
Sporta darbinieku komisija;
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes komisija;
• Organizatoriskā darba komisija.
     
LIZDA komisiju darbību nosaka nolikums (22.09.2010.)

Komisijas tiek veidotas, lai palīdzētu LIZDA Padomei izstrādāt un pieņemt kvalitatīvus lēmumus, veikt normatīvo aktu projektu ekspertīzes un iesniegt Padomei priekšlikumus par izglītības politikas jautājumiem, to ietekmi uz izglītības attīstību novados un pilsētās. Saskaņā ar LIZDA Valdes 22.02.2012. lēmumu, komisiju sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

LIZDA komisijas ir Tava iespēja līdzdarboties aktuālu izglītības politikas un citu jautājumu risināšanā! Ja vēlies iesaistīties kādas komisijas darbā, sūti mums pieteikumu (minot motivāciju un interesējošos jautājumus, savas kompetences aprakstu, kontaktinformāciju) uz e-pastu: lizda[at]lizda.lv