Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Komisijas

Arodbiedrība ir izveidojusi astoņas LIZDA komisijas:
• Pirmsskolas izglītības komisija;
Vispārējās izglītības komisija;
Profesionālās izglītības komisija;
Augstskolu un zinātnes komisija;
Izglītības iestāžu vadītāju komisija;
Speciālās izglītības komisija;
Sporta darbinieku komisija;
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes komisija;
• Organizatoriskā darba komisija.
     
LIZDA komisiju darbību nosaka nolikums (22.09.2010.)

Komisijas tiek veidotas, lai palīdzētu LIZDA Padomei izstrādāt un pieņemt kvalitatīvus lēmumus, veikt normatīvo aktu projektu ekspertīzes un iesniegt Padomei priekšlikumus par izglītības politikas jautājumiem, to ietekmi uz izglītības attīstību novados un pilsētās. Saskaņā ar LIZDA Valdes 22.02.2012. lēmumu, komisiju sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

LIZDA komisijas ir Tava iespēja līdzdarboties aktuālu izglītības politikas un citu jautājumu risināšanā! Ja vēlies iesaistīties kādas komisijas darbā, sūti mums pieteikumu (minot motivāciju un interesējošos jautājumus, savas kompetences aprakstu, kontaktinformāciju) uz e-pastu: lizda[at]lizda.lv