Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Augstskolas un zinātne

LIZDA augstskolu un zinātnes komisijas koordinatore:
Ilze Trapenciere, eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos (ilze.trapenciere[at]lizda.lv, 27897704)

LIZDA dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji darbam komisijā:
Andris Kupšāns, Daugavpils Universitātes pārstāvis;
Andris Pimenovs, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāvis;
Eva Albrehte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pārstāve;
Guntars Bernāts, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pārstāvis;
Guntis Gerhards, Latvijas Zinātņu Akadēmijas pārstāvis;
Ilmārs Pilinieks, Banku augstskolas pārstāvis;
Inta Genese-Plaude, Liepājas Universitātes pārstāve;
Inta Ostrovska, Daugavpils Universitātes pārstāve;
Juris Grants, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāvis;
Māra Kazubierne, Latvijas Zinātņu Akadēmijas pārstāve;
Olga Senkāne, Rēzeknes augstskolas pārstāve;
Rasma Mozere, Latvijas Universitātes pārstāve;
Rita Ozola, Liepājas Universitātes pārstāve;
Silvija Tilko, Latvijas Zinātņu Akadēmijas pārstāve;
Tatjana Voronova, Daugavpils Universitātes pārstāve;
Valda Čakša, Rēzeknes augstskolas pārstāve.