Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Interešu izglītība, profesionālā ievirze

LIZDA interešu izglītības un profesionālās ievirzes komisijas koordinatore:
Ilze Priževoite, eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos (ilze.prizevoite[at]lizda.lv, 27857525)

LIZDA dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji darbam komisijā:

Antra Bāliņa Diega, Cēsu Bērnu un jauniešu centra pārstāve;
Dagnija Trama, Ventspils Skolēnu jaunrades nama direktora vietniece;
Ilmārs Dreija, Ogres novada Bērnu un jauniešu centra direktors;
Angelika Dembovska, Tukums;
Indra Bunka, Liepājas BJC „Laumiņa” struktūrvienības vadītāja;
Irēna Kučāne, Rēzeknes Skolēnu interešu centra direktore;
Juris Bogdanovs, BJC „Rīgas Skolēnu pils” pārstāvis;
Lilija Ražinska, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece;
Regīna Ščura, Bauskas Bērnu un jauniešu sporta skolas arodkomitejas priekšsēdētāja;
Sandra Budeviča, Limbažu Bērnu un jauniešu centra skolotāja;
Sandra Vigule, Līvānu Mākslas skolas pārstāve;
Zinta Irbe, VJC „Vinda”.