Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Speciālā izglītība

LIZDA speciālās izglītības komisijas koordinatore:
Irina Avdejeva, eksperte vispārējās izglītības jautājumos (irina.avdejeva[at]lizda.lv, 27897771)

LIZDA dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji darbam komisijā:
Aiga Štāle, Zālītes speciālā internātpamatskola
Anna Deksne, Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola
Anna Smirnova, Sveķu internātpamatskola
Atis Brikmanis, Liepājas speciālā internātpamatskola
Egons Bakšis, Daugavpils pilsētas arodorganizācija
Ilze Cukanova, Dzirciema internātpamatskola
Inga Vilde, Raiskuma internātpamatskola
Lienīte Alsberga, Stiklu internātpamatskola
Marija Skaba, Baltinavas kristīgā skola
Sarmīte Rozīte, Strazdumuižas internātvidusskola
Vija Lipska, Gaismas internātpamatskola
Zigrīda Silicka, Suntažu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs