Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sporta darbinieki

LIZDA sporta darbinieku komisijas koordinators:
Jānis Krastiņš, priekšsēdētājas vietnieks (janis.krastins[at]lizda.lv, 29263352)

LIZDA dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji darbam komisijā:
Andris Lukss, Jelgavas pilsētas Sporta skolas direktors;
Dace Anča, Gulbenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenere;
Dainis Krūms, Limbažu 1. vidusskolas sporta skolotājs;
Dzirkstīte Žindiga, Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes sporta speciālists;
Guntis Grigalis, Jēkabpils Sporta skolas treneris;
Ieva Eglīte, Cēsu pilsētas Sporta skolas sporta metodiķe;
Indra Šeina, Rēzeknes pilsētas Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā;
Inga Kuprijanova, Rīgas 15. vidusskolas sporta skolotāja;
Jānis Opincāns, Rēzeknes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris;
Juris Orinskis, Misas vidusskolas sporta skolotājs;
Karīna Šarkova, Liepājas Vingrošanas sporta skolas mācību daļas vadītāja;
Linda Dreimane, Tukuma Sporta  skolas trenere;
Līga Dzene, Valmieras Bērnu sporta skolas direktore;
Ludmila Beļakova, Balvu sporta skolas direktore;
Marina Dambe, Saldus sporta skolas trenere;
Saila Jansone, Kuldīgas novada Sporta skolas direktora vietniece mācību darbā;
Sergejs Paipals - Šulcs, Ventspils pilsētas sporta skolas "Spars" vieglatlētikas treneris;
Tadeušs Tračums, Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sporta speciālists.