Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vispārējā izglītība

LIZDA vispārējās izglītības komisijas koordinatore:
Irina Avdejeva, eksperte vispārējās izglītības jautājumos (irina.avdejeva[at]lizda.lv, 27897771)

LIZDA dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji darbam komisijā:
Aldis Dobropoļskis, Lejasciema vidusskola
Andra Gulbe, Cēsu pilsētas pamatskola
Anna Kurciša, Līvānu 1.vidusskola
Ārija Paipa, Pāvilostas vidusskola
Baiba Bolšteina, Liepājas Vakara maiņu vidusskola
Baiba Zaremba, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
Benita Jaunzeme, Jumpravas vidusskola
Dace Ruško, Ludzas starpnovadu arodorganizācija
Daina Jarmalaviča, Ozolaines pamatskola
Indra Mūrniece, Rencēnu pamatskola
Inga Ermansone, Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Inga Vanaga, Rīgas Valsts 3.ģimnāzija
Janīna Staudža, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
Lidija Vašuka, Popes pamatskola
Mairita Klieče, Rīgas 94.vidusskola
Margarita Ļahova, Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Renāte Važa, Tumes vidusskola
Silvija Garoza, Olaines 1.vidusskola
Skaidrīte Nagliņa, Alsungas vidusskola
Svetlana Orlova, Daugavpils 6.vidusskola
Tamāra Pavlova, Puikules pamatskola
Tereza Čudarkina, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Virgīnija Mūrniece, Rojas vidusskola
Vita Kravale, Svētes pamatskola