Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Dzimumu līdztiesība

Dzimumu līdztiesība - situācija, kad sievietei un vīrietim tiek piešķirta vienāda sociālā vērtība, viņiem
ir vienlīdzīga pieeja resursiem un vienlīdzīgas iespējas politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā sfērā.

LIZDA dzimumu līdztiesības jautājumus risina un savu biedru intereses pārstāv Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības Dzimumu līdztiesības padomē, kuras galvenais mērķis ir sieviešu un vīriešu līdztiesības sasniegšana un sieviešu sociālo iespēju paplašināšana.

Education International video "Ceļā uz vienlīdzību"


• Sievietes veic 70% no visiem pasaules darbiem, bet atalgojumā saņem vien 10% no ienākumiem.
• Viena no piecām sievietēm pasaulē ir tikusi izvarota vai fiziski iespaidota no vīriešu puses.
• Vairāk kā 15 miljoni sieviešu un meiteņu pasaulē dzīvo ar HIV un AIDS.
• 72 miljoni bērnu pasaulē nemācās skolās.
• Vairāk kā 500 miljoni sieviešu pasaulē ir analfabētes.
• Pasaules lasītprasmes līmenis meiteņu vidū pieaudzis no 55% līdz 74%.
• Vidēji 88% no visiem pedagogiem Latvijā ir sievietes.

Starptautiskā sieviešu dienaCeļā uz vienlīdzību
Atzīmējot pasaules sieviešu ekonomiskos, sociālos un politiskos panākumus, 1910.gada 27.augustā Kopenhāgenā notiekošajā Starptautiskajā sociālistiskajā sieviešu konferencē, pēc vācu sociālistes Klāras Cetkinas ierosinājuma, tika nolemts turpmāk 8.martā svinēt Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu. Sieviešu cīņa par savām tiesībām aizsākās jau krietni agrāk – 1857.gada 8.martā, kad Ņujorkas tekstilrūpniecības strādnieces devās ielās, lai paustu protestu pret zemajām algām un 14 stundu darba dienu. Eiropā Starptautisko sieviešu dienu sāka svinēt 1911.gadā, Austrumeiropā – 1913.gadā. 1977.gadā ANO pieņēma rezolūciju par godu cīņai par sieviešu tiesībām, kurā tika pausta vēlme, lai visas ANO dalībvalstis 8.martu pasludina par Starptautisko sieviešu dienu. Bijušajā Padomju Savienībā kopš 1966.gada līdz PSRS sabrukumam 8.marts bija brīvdiena. Savukārt Latvijā 8.marts kā Starptautiskā sieviešu diena oficiāli kalendārā ievietots 2007.gada 24.maijā grozījumiem likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”.