Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Nelaimes gadījumu fonds

LIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonds (LIZDA fonds)

LIZDA fonds ir iespēja strādājošam arodbiedrības biedram gūt materiālo palīdzību līdz 2 500 eiro, ja biedrs cietis nelaimes gadījumā Latvijas teritorijā.
LIZDA fonda līdzekļus veido strādājošo arodbiedrības biedru iemaksātās biedra naudas. LIZDA ir pirmā no nozaru arodbiedrībām Latvijā, kura no biedru naudām 2005.gadā izveidoja šādu solidaritātes fondu.Kas tiek uzskatīts par nelaimes gadījumu un kā rīkoties, ja tas ir noticis?
Kādos nelaimes gadījumos LIZDA biedriem paredzēta materiālā palīdzība?
Kādi ir LIZDA fonda materiālās palīdzības veidi?

• Kā saņemt materiālo palīdzību?

Fonda darbības nolikums

Statistika
Fonds gadā saņem vidēji 720 nelaimes gadījumu pieteikumus un
cietušajiem LIZDA biedriem izmaksā kopā vidēji 130 tūkstošus eiro
.


LIZDA fonda valdes sastāvs

1. Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja
2. Ilze Priževoite, LIZDA priekšsēdētājas vietniece
3. Tamāra Pokrovska, Zemgales AO pārstavis
4. Rasma Vanaga, Vidzemes AO pārstavis
5. Vija Dikule, Latgales AO pārstavis
6. Tatjana Marhileviča, Kurzemes AO pārstavis
7. Anita Asare, Galvaspilsētas AO pārstāvis
8. Tatjana Voronova, Augstskolu un zinātnes pārstāvis

Valdes sastāvs ievēlēts LIZDA padomes 03.06.2015. sēdē