Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Materiālā palīdzība

http://www.lizda.lv

  LIZDA nelaimes gadījumu fonda
  materiālās palīdzības veidi


 Palīdzības veids  Palīdzības summa
 Ārstēšanās izdevumu segšana sakarā ar nelaimes gadījumu
 līdz 500 EUR
 Darba nespēja nelaimes gadījuma rezultātā:
 - slimnīcas dienas nauda (6 EUR dienā x 100 dienas);
 - darba nespējas dienas nauda (3 EUR dienā x 3 darba dienas)

 600 EUR
 9 EUR
 Kaulu lūzumi nelaimes gadījuma rezultātā  līdz 2500 EUR
 Traumas nelaimes gadījuma rezultātā  līdz 2500 EUR
 Paliekoša invaliditāte nelaimes gadījuma rezultātā  līdz 2500 EUR
 Nāve nelaimes gadījuma rezultātā  2500 EUR