Aptauja
Kā Jūs vērtējat savu dzīves kvalitāti 10 ballu vērtējuma skalā? (10 - izcili, 1 - ļoti, ļoti vāji)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Materiālā palīdzība

http://www.lizda.lv

  LIZDA nelaimes gadījumu fonda
  materiālās palīdzības veidi


 Palīdzības veids  Palīdzības summa
 Ārstēšanās izdevumu segšana sakarā ar nelaimes gadījumu
 līdz 500 EUR
 Darba nespēja nelaimes gadījuma rezultātā:
 - slimnīcas dienas nauda (6 EUR dienā x 100 dienas);
 - darba nespējas dienas nauda (3 EUR dienā x 3 darba dienas)

 600 EUR
 9 EUR
 Kaulu lūzumi nelaimes gadījuma rezultātā  līdz 2500 EUR
 Traumas nelaimes gadījuma rezultātā  līdz 2500 EUR
 Paliekoša invaliditāte nelaimes gadījuma rezultātā  līdz 2500 EUR
 Nāve nelaimes gadījuma rezultātā  2500 EUR