Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pieteikums

Nelaimes gadījumu materiālās palīdzības saņemšanai LIZDA Fondā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

• Nelaimes gadījuma materiālās palīdzības prasības pieteikums, ko paraksta arī pirmorganizācijas priekšsēdētājs.
• Ārstniecības, izmeklēšanas, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta, tiesu iestāžu vai citi dokumenti, kas apstiprina nelaimes gadījuma faktu, pārejošu darba nespēju, medicīniskos izdevumus, miesas bojājumu apjomu, invaliditātes pakāpes noteikšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
• Darba traumu gadījumā – akts par nelaimes gadījumu darbā.
Miršanas apliecības kopija (ja attiecināms) un labuma guvēja personu apliecinoši dokumenti.
• Ārstēšanās izdevumu kases čeku kopijas vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas.
Ģimenes ārsta norīkojumu uz izmeklējumiem un pie speciālistiem kopijas.
Slēdziens par alkohola esamību vadītāja organismā autoavārijā. Ja vadītājs bijis alkohola reibumā, tad pasažierim, ar kuru notikusi nelaime, netiek izmaksāta atlīdzība (izņēmums – braucot sabiedriskajā transportā).

FONDA KONTAKTI PIETEIKUMA IESNIEGŠANAI

Fonds izmaksā materiālo palīdzību 40 dienu laikā pēc visu pieprasīto dokumentu saņemšanas.