Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pieteikums

Nelaimes gadījumu materiālās palīdzības saņemšanai LIZDA Fondā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

• Nelaimes gadījuma materiālās palīdzības prasības pieteikums, ko paraksta arī pirmorganizācijas priekšsēdētājs.
• Ārstniecības, izmeklēšanas, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta, tiesu iestāžu vai citi dokumenti, kas apstiprina nelaimes gadījuma faktu, pārejošu darba nespēju, medicīniskos izdevumus, miesas bojājumu apjomu, invaliditātes pakāpes noteikšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
• Darba traumu gadījumā – akts par nelaimes gadījumu darbā.
Miršanas apliecības kopija (ja attiecināms) un labuma guvēja personu apliecinoši dokumenti.
• Ārstēšanās izdevumu kases čeku kopijas vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas.
Ģimenes ārsta norīkojumu uz izmeklējumiem un pie speciālistiem kopijas.
Slēdziens par alkohola esamību vadītāja organismā autoavārijā. Ja vadītājs bijis alkohola reibumā, tad pasažierim, ar kuru notikusi nelaime, netiek izmaksāta atlīdzība (izņēmums – braucot sabiedriskajā transportā).

FONDA KONTAKTI PIETEIKUMA IESNIEGŠANAI

Fonds izmaksā materiālo palīdzību 40 dienu laikā pēc visu pieprasīto dokumentu saņemšanas.