Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Avīze „Pietura”LIZDA kopš 2010.gada septembra trīs reizes gadā (aprīlī, oktobrī, decembrī) izdod avīzi „Pietura”. Šī informatīvā izdevuma mērķis ir iepazīstināt LIZDA biedrus un citus interesentus ar arodbiedrības, izglītības un zinātnes aktualitātēm, arodorganizāciju labo darbu pieredzi un sniegtajām iespējām biedriem. Pieprasi drukāto avīzi „Pietura” savas darba vietas arodorganizācijā!

Uzraksti rakstu!
„Pietura” ir arodbiedrības biedru avīze, kuras veidošanā aicinām līdzdarboties ikvienu LIZDA biedru, iesūtot savus rakstus. Aicinām rakstīt par to, kas Tev svarīgs un varētu būt interesants kolēģiem citos Latvijas reģionos! Šī ir Tava unikāla iespēja uzrunāt vairāk kā 32 tūkstošus arodbiedrus visā Latvijā. Mēs nemeklējam žurnālistikas pērles, bet gaidām rakstus sākot ar arodbiedru interešu aizstāvības aktivitātēm un ieteikumiem kolēģiem dažādu problēmu risināšanā, pārdomām par nozarei svarīgiem procesiem, interesantām foto reportāžām, beidzot ar idejām pasākumiem un ekskursijām, anekdotēm, pašu izgudrotām receptēm, dzejoļiem, u.c. Kā arī aicinām uzdot jautājumus, uz kuriem atbildes vēlies rast avīzes nākamajā numurā!
Raksts jāveido brīvā formā, latviešu valodā un apjomā līdz 2 lappusēm. Par kļūdām neuztraucies, jo avīzes korektors rakstu sagatavos atbilstoši publicēšanas prasībām. Neaizmirsti rakstam pievienot arī atbilstošu foto labā kvalitātē.

Rakstus avīzei gaidīsim elektroniski e-pastā: pietura[at]lizda.lv

Avīzes
2015.gada ziema (Nr. 14)
2014.gada rudens (Nr. 13)
2014.gada pavasaris (Nr. 12)
2013.gada ziema (Nr. 11)
2013.gada rudens (Nr. 10)
2013.gada pavasaris (Nr. 9)
2012.gada ziema (Nr. 8)
2012.gada rudens (Nr. 7)
2012.gada pavasaris (Nr. 6)
2011.gada ziema (Nr. 5)
2011.gada rudens (Nr. 4)
2011.gada pavasaris (Nr. 3)
2010.gada ziema (Nr. 2)
2010.gada rudens (Nr. 1)