Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Informācijas apkopojums

Arodbiedrība reizi nedēļā uz LIZDA pirmorganizāciju e-pastiem nosūta elektronisku ziņu lapu "Informācijas apkopojums",
kurā iekļauts dažādu Latvijas plašsaziņas līdzekļu (preses) un mājas lapas www.lizda.lv aktualitāšu apkopojums.
Pieprasi LIZDA informācijas apkopojumu (e-ziņu lapu) savas darba vietas arodorganizācijā!