Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Diskusijas

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar laikrakstu „Izglītība un Kultūra” rīko nozares ekspertu tematiskās diskusijas par aktualitātēm izglītībā un zinātnē.

Līdz šim notikušas diskusijas:

Pedagoga loma vardarbības mazināšanā skolā
Mazās lauku skolas Latvijā – glābsim vai slēgsim?
Būs vai nebūs izdienas pensija pedagogiem?
Valsts finansējuma nepalielināšana apdraud zinātnes un augstākās izglītības nākotni
Mācību līdzekļu nodrošinājums Latvijas skolās
• Pedagogu atalgojuma sistēma Latvijā
• Skolas un vecāku sadarbība
Valdības deklarācijas rīcības plāns izglītībā un zinātnē
• Jaunie pedagogi Latvijā – situācija un izaicinājumi