Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   2010

http://5oct.org/

      Pārmaiņas sākas ar skolotājiem!

Visā pasaulē 5.oktobrī skolēni izsaka pateicību saviem skolotājiem par sniegtajām zināšanām. Bet skolotājiem šajā dienā ir iespēja apzināties savu nozīmīgo lomu pārmaiņu procesos. Daudziem skolotājiem pasaulē ir jāstrādā apgrūtinātos un pat bīstamos apstākļos. Apdraudējumi mums ir nostiprinājuši pārliecību – skolotāji ir galvotāji nepārtrauktībai!
LIZDA vēstule...


LIZDA apsveikums Skolotāju dienā
LIZDA apsveikums Skolotāju dienā 2010

Vērts uzzināt:
UNESCO, UNICEF, UNDP, ILO un Education International vadības vēstule
Education International veidotā Pasaules Skolotāju dienas mājas lapa
Education International Pasaules Skolotāju dienas plakāts