Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   2013

Apsveikumi:
LIZDA apsveikums
Education International apsveikums
Ingrīdas Mikiško apsveikums
Inas Druvietes apsveikums
Vjačeslava Dombrovska apsveikums

Latvijā Skolotāju dienu svin oktobra pirmajā svētdienā, šogad – 6.oktobrī. Daudzi šiem svētkiem veltīti pasākumi izglītības iestādēs notiek 4.oktobrī, savukārt daudzviet Pasaulē Skolotāju dienu atzīmē 5.oktobrī. Pasaules Skolotāju diena pirmo reizi svinēta 1994.gadā, atzīmējot gadadienu, kopš 1966.gada 5.oktobrī Parīzē pieņemta UNESCO un ILO rekomendācija par skolotāju statusu.

Šogad Pasaules Skolotāju dienā Education International un LIZDA aicina pedagogus būt vienotiem un kopā iestāties par kvalitatīvu izglītību! Labākas kvalitātes izglītība ir garantija labākai pasaulei. Neskatoties uz ekonomikas, kultūras un sociālajām atšķirībām, 30 miljoni izglītības darbinieku pasaulē ir aicināti būt vienotiem prasībās nodrošināt šos elementus globālai nākotnei:
• vispārēja un bezmaksas pieeja kvalitatīviem pedagogiem;
• mūsdienīgi mācību līdzekļi un resursi;
• atbalstoša un droša mācīšanas un mācīšanās vide.

Pedagogam ir nozīmīga loma kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. LIZDA aicina sabiedrību atbalstīt pedagogus, pievēršot īpašu uzmanību katra bērna tiesībām uz kvalitatīvu izglītību, kas nav iespējama bez labi sagatavota, atbalstīta un motivēta pedagoga.

Skolotāju dienas norisēm visapkārt pasaulei aicinām sekot līdzi www.WorldTeachersDay.org, bet Education International globālai kampaņai „Vienoti izglītībai” gada garumā iespējams sekot līdzi www.unite4education.org