Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   2015

http://5oct.org/
               Pasaules Skolotāju diena


                       MOTIVĒTS SKOLOTĀJS IR
                       ILGTSPĒJĪGAS SABIEDRĪBAS PAMATS
Apsveikumi
LIZDA apsveikums
LIZDA priekšsēdētājas Ingas Vanagas apsveikums
Education International apsveikums
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Jāņa Vucāna apsveikums
Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas apsveikums
Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles apsveikums
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra p.i. Baibas Moļņikas apsveikums

Skolotāju dienai veltītās LIZDA aktivitātes Latvijā
• 28.08. - 18.09. Pedagogu, administrācijas, deputātu aptauja par pedagogu motivāciju
• 01.09. - 25.09. Konkurss skolēniem un studentiem "Ko man iemācīja Skolotājs?"
• 21.09. - 25.09. Deputātu "Skolas dienas" vizītes izglītības iestādēs visā Latvijā
• 14.09. Konkurss darba devējiem "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015"
05., 06., 09. 30.10. Izglītības darbinieku peneļdiskusijas "Parunāsim atklāti?"
 
Materiāli
Pasaules Skolotāju dienas LIZDA plakāts
Pasaules Skolotāju dienas UNESCO un EI plakāts
Pasaules Skolotāju dienas mājas lapa
Žurnāls "LIZDA Vēstnesis" #1 | rudens

Skolēnu un studentu atziņas “Ko man iemācīja Skolotājs?”
Konkursa "Ko man iemācīja Skolotājs?" nolikums
Konkursa "Ko man iemācīja Skolotājs?" plakāts skolēniem
Konkursa "Ko man iemācīja Skolotājs?" plakāts studentiem