Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kontakti

 

Kooperatīvā sabiedrība "Skolu krājaizdevu sabiedrība"

Bruņinieku iela 29/31 - 514,
Rīga, LV-1001, Latvija

Grāmatvede Iveta Flesnere, tel. 27897783
E-pasts: skolu.ks[at]lizda.lv

Kooperatīvās sabiedrības “Skolu krājaizdevu sabiedrība” darba laiki vasarā:
Pirmdiena 10.00 - 16.00
Otrdiena 10.00 - 16.00


Gadījumā, ja pieņemšanas laiku izmaiņu dēļ Jums radušās grūtības ierasties krājaizdevu sabiedrībā,
naudu varat ieskaitīt kooperatīvās sabiedrības “Skolu krājaizdevu sabiedrības” kontā Luminor bankā:


 Nosaukums:
 Kooperatīvā sabiedrība "Skolu krājaizdevu sabiedrība"
 Reģistrācijas numurs:  40003372253
 Latvijas Bankas licence:  Nr. 51 no 04.12.1997.
 Banka:  DNB banka
 Bankas kods:
 RIKOLV2X
 Bankas konta Nr.
 LV76 RIKO 0002 0132 32185