Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Noguldījumi biedriem

Skolu krājaizdevu sabiedrība pašlaik jaunus noguldījumus nepieņem!

Termiņdepozīts
Minimālā noguldījuma summa 15 euro, maksimālā - 15 000 euro.
Gada procentu likme:
• uz 3 mēnešiem – 2,10%;
• uz 6 mēnešiem – 2,20%;
• uz 12 mēnešiem – 2,40%.

Iegādājoties papildpajas 100% apmērā no termiņnoguldījuma apjoma
uz noguldījuma darbības laiku, tad gada procentu likmes ir:
• uz 2 mēnešiem – 4,25%;
• uz 6 mēnešiem – 4,45%;
• uz 12 mēnešiem – 5,00%.

Pieprasījuma noguldījums
Iemaksas minimālā summa ir 10,00 euro ar 1% likmi gadā.


Saskaņā ar LR likumdošanu, Skolu KS ietur un pārskaita valsts budžetā
nodokli 10% apmērā no izmaksāto noguldījumu procentu summas