Aptauja
Vai Jūs iesniedzāt savus priekšlikumus un vērtējumu par jauno mācību saturu?
Jā, iesniedzu
Nē, neesmu iepazinies/lasījis
Nē, neesmu informēts par šādu iespēju
Nē, jo manu viedokli tāpat neņems vērā
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 


   Sociālās palīdzības fonds

Kas ir sociālās palīdzības fonds?
LIZDA dalīborganizāciju sociālās palīdzības fondi arodbiedrības biedriem sniedz dažādu finansiālu atbalstu, piemēram, kvalifikācijas celšanas pasākumiem, stihiskas nelaimes gadījumā, ārstēšanās izdevumu daļējai apmaksai, ļoti tuvu radinieku nāves gadījumos, kā arī sniedz bērnu piedzimšanas un citus sociālos pabalstus. Fonds izveidots 2001.gadā un līdz šim arodbiedrība saviem biedriem pēc solidaritātes principa ir sniegusi sociālo palīdzību 2,4 miljonu latu apmērā.

Kas un kā var pretendēt uz šī fonda palīdzību?
Ja esi neapskaužamā situācijā un Tev ir nepieciešama materiālā palīdzība, tad griezies ar lūgumu savā LIZDA dalīborganizācijā! Katrā LIZDA dalīborganizācijā ir apstiprināts Fonda nolikums, kas nosaka palīdzības veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību.