Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sociālās palīdzības fonds

Kas ir sociālās palīdzības fonds?
LIZDA dalīborganizāciju sociālās palīdzības fondi arodbiedrības biedriem sniedz dažādu finansiālu atbalstu, piemēram, kvalifikācijas celšanas pasākumiem, stihiskas nelaimes gadījumā, ārstēšanās izdevumu daļējai apmaksai, ļoti tuvu radinieku nāves gadījumos, kā arī sniedz bērnu piedzimšanas un citus sociālos pabalstus. Fonds izveidots 2001.gadā un līdz šim arodbiedrība saviem biedriem pēc solidaritātes principa ir sniegusi sociālo palīdzību 2,4 miljonu latu apmērā.

Kas un kā var pretendēt uz šī fonda palīdzību?
Ja esi neapskaužamā situācijā un Tev ir nepieciešama materiālā palīdzība, tad griezies ar lūgumu savā LIZDA dalīborganizācijā! Katrā LIZDA dalīborganizācijā ir apstiprināts Fonda nolikums, kas nosaka palīdzības veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību.