Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   2011

   LIZDA video apsveikums Zinību dienā
  Zinību dienā vēlam Jums dzīvesprieku un radošumu savu ieceru īstenošanā!    Jūsu LIZDA     01.09.2011.

Laikā, kad savā ziedēšanas krāšņumā sacenšas asteres, dālijas un gladiolas, mēs visi kopā sākam jauno mācību gadu!
Zinību dienā un jaunajā mācību gadā vēlam Jums dzīvesprieku un radošumu savu ieceru īstenošanā!   Jūsu LIZDA

Citi apsveikumi:
Valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikums
10. Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas apsveikums
10. Saeimas izglītības komisijas priekšsēdētājas Inas Druvietes apsveikums
Ministru prezidenta Valda Dombrovska apsveikums
Izglītības un zinātnes ministra Rolanda Broka apsveikums