Aptauja
Kā Jūs vērtējat savu dzīves kvalitāti 10 ballu vērtējuma skalā? (10 - izcili, 1 - ļoti, ļoti vāji)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA rekvizīti

 Nosaukums:
 Latvijas Izglītības un zinātnes
 darbinieku arodbiedrība
 Adrese:  Bruņinieku ielā 29/31, Rīga, LV-1001
 Reģistrācijas
 numurs:
 40008043830
 Banka:  AS „SEB Banka” Rīdzenes filiāle
 Bankas kods:  UNLALV2X
 Bankas konta Nr.  LV68 UNLA 0002 0006 9558 5