Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA rekvizīti

 Nosaukums:
 Latvijas Izglītības un zinātnes
 darbinieku arodbiedrība
 Adrese:  Bruņinieku ielā 29/31, Rīga, LV-1001
 Reģistrācijas
 numurs:
 40008043830
 Banka:  AS „SEB Banka” Rīdzenes filiāle
 Bankas kods:  UNLALV2X
 Bankas konta Nr.  LV68 UNLA 0002 0006 9558 5