Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Dalīborganizācijas

Arodbiedrības biedri apvienoti 1248 pirmorganizācijās izglītības, zinātnes iestādēs, kas apvienotas 38
LIZDA Padomes dalīborganizācijās:

Nosaukums
Priekšsēdētājs
Tālrunis
E-pasts
Adrese
 Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija  Anta Zāģere  27897715  anta.zagere[at]lizda.lv  Lāčplēša ielā 1,
 Aizkraukle
 Alūksnes un Apes novadu arodorganizācija  Ziedīte Aigare  29443859  ziedite.aigare[at]lizda.lv  Dārza ielā 11, Alūksne
 Balvu starpnovadu arodorganizācija  Olga Markova  27897718  olga.markova[at]lizda.lv  Partizānu ielā 16, Balvi
 Bauskas starpnovadu arodorganizācija  Māra Graudiņa  27897719
 26563216
 mara.graudina[at]lizda.lv  Katoļu ielā 3, Bauska
 Cēsu starpnovadu arodorganizācija  Ausma Klētniece
 26335755  ausma.kletniece[at]lizda.lv
 Raunas ielā 4, Cēsis
 Daugavpils un Ilūkstes novadu arodorganizācija  Kristīne Junkule  22081210
 kristine.junkule[at]lizda.lv  Rīgas ielā 2, Daugavpils
 Dobeles starpnovadu arodorganizācija  Evita Liepa-Kuhto
 29699237  evita.liepa-kuhto[at]lizda.lv  Brīvības ielā 15, Dobele
 Gulbenes novada arodorganizācija  Rasma Vanaga  27897726
 26404403
 rasma.vanaga[at]lizda.lv
 Ābeļu ielā 2, Gulbene
 Jelgavas un Ozolnieku novadu arodorganizācija  Tamāra Pokrovska  28339015  tamara.pokrovska[at]lizda.lv  Pasta ielā 37, Jelgava
 Jēkabpils starpnovadu arodorganizācija  Inga Ermansone  27897728  inga.ermansone[at]lizda.lv  Rūdolfa Blaumaņa 27, Jēkabpils
 Krāslavas un Dagdas novadu arodorganizācija  Regīna Sakoviča  27897730
 29438236
 regina.sakovica[at]lizda.lv  Grāfu Plāteru ielā 6,
 Krāslava
 Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija  Aiga Šēnberga
 22301580  aiga.senberga[at]lizda.lv  Gaismas ielā 11-2, Kuldīga
 Liepājas starpnovadu arodorganizācija  Indra Mokorenko  27897736
 25944269
 indra.mokorenko [at]lizda.lv  Baseina ielā 9, Liepāja
 Limbažu starpnovadu arodorganizācija  Edīte Kaimiņa  27897737  edite.kaimina[at]lizda.lv
 Rīgas ielā 16, Limbaži
 Ludzas starpnovadu arodorganizācija  Dace Ruško  29276794
 dace.rusko[at]lizda.lv  Raiņa ielā 16, Ludza
 Madonas starpnovadu
 arodorganizācija
 Dace Caune  27897743  dace.caune[at]lizda.lv  Saieta laukumā 1,
 Madona
 Ogres starpnovadu arodorganizācija  Velga Kalniņa  26427160
 velga.kalnina[at]lizda.lv  Brīvības ielā 44, Ogre
 Preiļu starpnovadu arodorganizācija  Andris Pakers  27897748
 29477695
 andris.pakers[at]lizda.lv  Raiņa bulvārī 19, Preiļi
 Rēzeknes un Viļānu novadu
 arodorganizācija
 Vija Dikule  27897754  vija.dikule[at]lizda.lv  Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
 Pierīgas novadu arodorganizācija  Skaidrīte Marča  29167397  skaidrite.marca[at]lizda.lv
 Lāčplēša ielā 24-513, Rīga
 Saldus un Brocēnu novadu
 arodorganizācija
 Ilze Vītoliņa  29441421  ilze.vitolina[at]lizda.lv  Avotu ielā 12, Saldus
 Talsu starpnovadu arodorganizācija  Inta Libreiha  29251742  inta.libreiha[at]lizda.lv  Kareivju ielā 7, Talsi
 Tukuma starpnovadu arodorganizācija  Tatjana Marhileviča  27897760
 29817779
 tatjana.marhilevica[at]lizda.lv  Talsu ielā 4-314, Tukums
 Valkas starpnovadu arodorganizācija  Laila Ozoliņa  27897761
 26375482
 laila.ozolina[at]lizda.lv  Beverīnas ielā 3, Valka
 Valmieras starpnovadu
 arodorganizācija
 Zinta Irbe  27897763
 26110332
 zinta.irbe[at]lizda.lv  Lilijas ielā 2, Valmiera
 Ventspils novada arodorganizācija  Tamāra Kuciņa
 27897765
 tamara.kucina[at]lizda.lv
 Skolas ielā 4, Ventspils
 Daugavpils pilsētas arodorganizācija  Svetlana Orlova  29789480  svetlana.orlova[at]lizda.lv  Saules ielā 7, Daugavpils
 Jelgavas pilsētas arodorganizācija  Ināra Radčenko  27897796
 29493982
 inara.radcenko[at]lizda.lv  Svētes ielā 22, Jelgava
 Jūrmalas pilsētas arodorganizācija  Sandis Bērziņš  26955529  sandis.berzins[at]lizda.lv  Jūrmala
 Liepāja pilsētas arodorganizācija  Simona Petrovica  27897774  simona.petrovica[at]lizda.lv  Uliha ielā 36, Liepāja
 Rēzeknes pilsētas
 arodorganizācija
 Janīna Staudža  27897777  janina.staudza[at]lizda.lv  Atbrīvošanas alejā 91, Rēzekne
 Ventspils pilsētas arodorganizācija  Sergejs Paipals-Šulcs  27897799  sergejs.paipals.sulcs[at]lizda.lv  Raiņa ielā 10, Ventspils
 Rīgas pilsētas arodorganizācija:
 Priekšsēdētāja  Ligita Semjonova  27897784
 ligita.semjonova[at]lizda.lv
 riga[at]lizda.lv
 Bruņinieku ielā 29/31 - 513, Rīga
 Priekšsēdētājas vietniece  Anita Asare  27897779
 anita.asare[at]lizda.lv
 riga[at]lizda.lv 
 Organizatorisko jautājumu speciāliste  Inta Didrihsone
 riga[at]lizda.lv
 Tālākizglītības un starptautiskā darba speciāliste  Nataļja Grjazeva   27897785
 natalja.grjazeva[at]lizda.lv
 riga[at]lizda.lv
 Skolu krājaizdevu sabiedrība
 Iveta Flesnere  27897783
 skolu.ks[at]lizda.lv
 iveta.flesnere[at]lizda.lv
 Juriste  Inese Lūse  29259703
 riga[at]lizda.lv
 Daugavpils Universitātes
 arodorganizācija
 Tatjana Voronova  27897792  tatjana.voronova[at]lizda.lv  Vienības ielā 13,
 Daugavpils
 Liepājas Universitātes arodorganizācija  Inta Genese – Plaude
 27897788  inta.genese.plaude[at]lizda.lv
 Lielā ielā 14, Liepāja
 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas arodorganizācija  Andris Pimenovs  29615048  andris.pimenovs[at]lizda.lv
 Brīvības gatvē 333, Rīga

 Latvijas Zinātnes darbinieku arodorganizāciju apvienība  Ilze Trapenciere  27897704  ilze.trapenciere[at]lizda.lv   Akadēmijas laukums 1 - 1, Rīga
Institūciju arodorganizācijas

 (Statūtu 6.3., 6.4.p., Padomes 03.06.2015. lēmums)

 Apvienotā augstskolu arodorganizācija "Imanta" Guntars Bernāts  291 81 671  guntars.bernats@jvlma.lv K. Barona iela 1, Rīga
 Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas arodorganizācija Kristīne Vītoliņa   29487264  kristine.vitolina[at]lu.lv   Vidus prospekts 38, Bulduri 
 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija  Valda Čakša  27897795  caksa[at]tvnet.lv  Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne
 Banku augstskolas arodorganizācija
 Ilmārs Pilinieks  29332299  ilmars.pilinieks[at]ba.lv  K.Valdemāra 161, Rīga
 PIKC Rīgas Valsts tehnikuma arodorganizācija  Atis Papins  29536116  apapins[at]inbox.lv  K.Valdemāra 1c, Rīgā
 Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas arodorganizācija  Anita Upmine  29775527  upmine[at]rtt.edu.lv  Tomsona ielā 3/5, Rīgā
 Rīgas Celtniecības koledžas arodorganizācija  Larisa Kuzņecova  29622843  personal[at]rck.eunet.lv  Gaiziņa ielā 3, Rīga
 PIKC Rīgas Tehniskās koledžas arodorganizācija  Edžus Segliņš 26586829 edzus.seglins@gmail.com, edzus.seglins@rtk.lv  Braslas ielā 16, Rīga
 Latvijas Dabas muzeja arodorganizācija  Aili Marnica  67356030  aili.marnica[at]lizda.lv
 aili.marnica[at]ldm.gov.lv
 K.Barona ielā 4, Rīga
Nacionālā Botāniskā dārza arodorganizācija


 Latvijas Lauksaimniecības universitātes arodorganizācija

Agroresursu un ekonomikas institūta arodorganizācija

 Ilma Nereta

 Agris Zirnītis


Solveiga Maļecka 26303228


2635922929459423 

 ilma.nereta [at]nbd.gov.lv


agris.zirnitis[at]lizda.lv

solveiga.malecka[at]arei.lv 

 Salaspils Lielā iela 2, Jelgava
“Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258