Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ārvalstīs

http://www.ei-ie.org/
  
Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība

LIZDA ir Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (Education International) dalīborganizācija, kas apvieno 401 organizāciju 171 valstī visapkārt Pasaulei, pārstāvot vairāk kā 30 miljonu izglītības darbinieku intereses. Vairāk informācijas http://www.ei-ie.org/


http://www.csee-etuce.org/

 Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība
LIZDA ir Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (European Trade Union Committee for Education) dalīborganizācija, kas apvieno 131 organizāciju 48 Eiropas valstīs, pārstāvot vairāk nekā 11 miljonu izglītības darbinieku intereses. LIZDA piedalās ETUCE komiteju, konfernces un citu pārvaldes struktūru darbā. Vairāk informācijas http://www.csee-etuce.org/