Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijā

http://www.izm.gov.lv/Izglītības un zinātnes ministrija
LIZDA ar Izglītības un zinātnes ministriju 03.02.2012. noslēdza vienošanos par sadarbību, lai sekmētu izglītības un zinātnes attīstību, sociālo dialogu un demokrātiju nozarē, kā arī veicinātu  izglītības un zinātnes jomā strādājošo darba un sociāli ekonomisko tiesību, interešu aizstāvību. http://www.izm.gov.lv/

Sadarbības memorands [04.07.2012.]

 http://www.lps.lv/
Latvijas Pašvaldību savienība
 LIZDA sadarbojas ar Latvijas Pašvaldību savienību gan savienības Izglītības un kultūras komitejas darbā,
 gan citu abām pusēm aktuālu jautājumu risināšanā. http://www.lps.lv/http://www.lsa.lv/

Latvijas Studentu apvienība
LIZDA kopā ar citām organizācijām, pēc Latvijas Studentu apvienības ierosinājuma, 21.09.2010. parakstīja sadarbības memorandu par kopīgu rīcību pret finansējuma samazināšanu augstākajai izglītībai. Organizācijas vienojās par kopīgu darbu pie augstākās izglītības finansēšanas modeļa izveides, kā arī spēku apvienošanas, iestājoties pret jebkādu līdzekļu samazinājumu izglītības sektorā. http://www.lsa.lv/


http://www.pedagogudome.lv/
LIZDA ar biedrību "Latvijas Pedagogu dome" 14.06.2010. noslēdza līgumu par sadarbību un informācijas apmaiņu, lai sekmētu izglītības un zinātnes attīstību un kvalitāti, sociālo dialogu un demokrātiju valstī, kā arī panāktu pedagogu un izglītības darbinieku ietekmes pieaugumu valsts attīstībā, izglītības politikā, izglītības un zinātnes sistēmas reformu gaitā. http://www.pedagogudome.lv/

http://www.livao.lv/LIZDA ar Latvijas izglītības vadītāju asociāciju 22.04.2010. noslēdza līgumu par sadarbību un informācijas apmaiņu, kļūstot par sadarbības partneriem un uzņemoties saistības sekmēt izglītības attīstību, kā arī uzsvērt izglītības darbinieku būtisko lomu valsts attīstībā. http://www.livao.lv/

http://laea.lv/

 Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība
  http://laea.lv/http://www.lzp.gov.lv/Latvijas Zinātnes padome
http://www.lzp.gov.lv/


http://www.lvzs.lv/  Latvijas Zinātnieku Savienība
  http://www.lvzs.lv/


http://www.ljza.lv/  Latvijas Jauno Zinātnieku Apvienība
  http://www.ljza.lv/