Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Birojs un vadība

LIZDA vadība
 Inga Vanaga
 PRIEKŠSĒDĒTĀJA
 Inga Vanaga
 E-pasts: inga.vanaga[at]lizda.lv
 Tālrunis: 259 98 994
 533.kab.


 PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE
 Ilze Priževoite
 E-pasts: ilze.prizevoite[at]lizda.lv
 Tālrunis: 266 83 551
 530.kab.
 

LIZDA birojs
 
 BIROJA ADMINISTRATORE
 Elīna Vārtukapteine
 Kanceleja un saimnieciskie jautājumi
 E-pasts: lizda[at]lizda.lv
 Tālrunis: 261 09 595
 532.kab.


 SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS
 Juris Aksels Cīrulis 
 Sabiedriskās attiecības un mārketinga sadarbības projekti
 E-pasts: aksels[at]lizda.lv 
 Tālrunis: 292 13 682
 502.kab.

VECĀKĀ GRĀMATVEDE
 Maruta Saliņa
 Grāmatvedība un finanses
 E-pasts: maruta.salina[at]lizda.lv
 Tālrunis: 292 09 798
 526.kab.

 
 JURISKONSULTE
 Brigita Fricsone
 Juridiskā palīdzība, konsultācijas biedriem, apmācības
 E-pasts: brigita.fricsone[at]lizda.lv
 Tālrunis: 278 97 701, 672 702 73
 526.kab.

   
 EKSPERTE SOCIĀLI EKONOMISKAJOS JAUTĀJUMOS
 Anda Grīnfelde
 Atalgojums, budžets, sociālās garantijas
 E-pasts: anda.grinfelde[at]lizda.lv
 Tālrunis: 292 65 476
 525.kab.


 EKSPERTE IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMOS
 Irina Avdejeva
 Pirmsskolas, speciālā, profesionālā, vispārējā,
 interešu un profesionālās ievirzes izglītība

 E-pasts: irina.avdejeva[at]lizda.lv
 Tālrunis: 278 97 771
 525.kab.
 
 E-pasts: 
 Tālrunis: 
 
     
 EKSPERTE AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES JAUTĀJUMOS UN ĀRĒJO SAKARU KOORDINĒTĀJS 
 Dita Štefenhagena
 Augstākā izglītība, zinātne, sadarbības veicināšana, projektu īstenošana,   starptautiskā  komunikācija
 E-pasts: dita.stefenhagena[at]lizda.lv 
 Tālrunis: 298 24 554
 525.kab.

 ARODBIEDRĪBAS DARBA KOORDINĒTĀJA
 Irina Kostecka
 Datu bāzes, atskaites, telefoni, LIZDA kartes 
 E-pasts: irina.kostecka[at]lizda.lv  
 Tālrunis: 278 97 708, 672 702 73
 520.kab.

 
 LIZDA FONDA LIETVEDĪBAS SEKRETĀRE
 Olga Fiļipova
 Materiālās palīdzības aprēķins un izmaksa, fonda atskaites
 E-pasts: fonds[at]lizda.lv
 Tālrunis: 278 97 803, 672 702 73
 520.kab.
  Biroja darbinieku pārstāvniecība padomēs, darba grupās u.c.