Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Birojs un vadība

LIZDA vadība
 Inga Vanaga
 PRIEKŠSĒDĒTĀJA
 Inga Vanaga
 E-pasts: inga.vanaga[at]lizda.lv
 Tālrunis: 259 98 994
 533.kab.


 PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE
 Ilze Priževoite
 E-pasts: ilze.prizevoite[at]lizda.lv
 Tālrunis: 266 83 551
 530.kab.
 

LIZDA birojs
 
 BIROJA ADMINISTRATORE
 Elīna Vārtukapteine
 Kanceleja un saimnieciskie jautājumi
 E-pasts: lizda[at]lizda.lv
 Tālrunis: 261 09 595
 532.kab.


 SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS
 Guntis Meisters
 Sabiedriskās attiecības un mārketinga sadarbības projekti
 E-pasts: guntis.meisters[at]lizda.lv
 Tālrunis: 260 01 328
 502.kab.

VECĀKĀ GRĀMATVEDE
 Maruta Saliņa
 Grāmatvedība un finanses
 E-pasts: maruta.salina[at]lizda.lv
 Tālrunis: 292 09 798
 526.kab.

 
 JURISKONSULTE
 Brigita Fricsone
 Juridiskā palīdzība, konsultācijas biedriem, apmācības
 E-pasts: brigita.fricsone[at]lizda.lv
 Tālrunis: 278 97 701, 672 702 73
 526.kab.

   
 EKSPERTE SOCIĀLI EKONOMISKAJOS JAUTĀJUMOS
 Anda Grīnfelde
 Atalgojums, budžets, sociālās garantijas
 E-pasts: anda.grinfelde[at]lizda.lv
 Tālrunis: 292 65 476
 525.kab.


 EKSPERTE IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMOS
 Irina Avdejeva
 Pirmsskolas, speciālā, profesionālā, vispārējā,
 interešu un profesionālās ievirzes izglītība

 E-pasts: irina.avdejeva[at]lizda.lv
 Tālrunis: 278 97 771
 525.kab.
 
 E-pasts: 
 Tālrunis: 
 
     
 EKSPERTE AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES JAUTĀJUMOS UN ĀRĒJO SAKARU KOORDINĒTĀJS 
 Dita Štefenhagena
 Augstākā izglītība, zinātne, sadarbības veicināšana, projektu īstenošana,   starptautiskā  komunikācija
 E-pasts: dita.stefenhagena[at]lizda.lv 
 Tālrunis: 298 24 554
 525.kab.

 ARODBIEDRĪBAS DARBA KOORDINĒTĀJA
 Irina Kostecka
 Datu bāzes, atskaites, telefoni, LIZDA kartes 
 E-pasts: irina.kostecka[at]lizda.lv  
 Tālrunis: 278 97 708, 672 702 73
 520.kab.

 
 LIZDA FONDA LIETVEDĪBAS SEKRETĀRE
 Olga Fiļipova
 Materiālās palīdzības aprēķins un izmaksa, fonda atskaites
 E-pasts: fonds[at]lizda.lv
 Tālrunis: 278 97 803, 672 702 73
 520.kab.
  Biroja darbinieku pārstāvniecība padomēs, darba grupās u.c.