Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kongress

Kongress ir LIZDA augstākā lēmējinstitūcija, kas tiek sasaukta katru piekto gadu.
Kongresā ar balsstiesībām piedalās teritoriālo organizāciju konferencēs ievēlētie delegāti.

LIZDA kongresa kompetencē ir sekojoši arodbiedrības darbības galvenie uzdevumi:
- apstiprināt arodbiedrības Statūtus un darbības programmu, izdarīt tajos grozījumus;
- apstiprināt  revīzijas komisijas nolikumu un veikt tā grozījumus;
- ievēlēt arodbiedrības priekšsēdētāju, vietnieku, revīzijas komisiju;
- pieņemt lēmumu par arodbiedrības izveidošanu, pārveidošanu vai darbības izbeigšanu;
- apspriest un izlemt citus svarīgus arodbiedrības darbības jautājumus.