Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   V kongress


 LIZDA V kongress notika 2010.gada 22.maijā Latvijas Universitātes aulā, kurā piedalījās 212 delegāti. Kongresa programmā bija LIZDA Padomes pārskats par LIZDA darbību no 2005.gada 20.maija līdz 2010.gada 22.maijam, revīzijas komisijas pārskats, grozījumi statūtos un Revīzijas komisijas nolikumā, LIZDA darbības pamatvirzieni 2010. – 2015.gadam, LIZDA priekšsēdētāja, viņa vietnieka un Revīzijas komisijas vēlēšanas, kongresa lēmumu un rezolūcijas pieņemšana.