Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   VI kongress

2015.gada 23.maijā Ķekavas sākumskolā notiks Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) VI kongress.
LIZDA kongress ir arodbiedrības augstākā lēmējinstitūcija, kuru sasauc reizi piecos gados.
Kongresā piedalās arodorganizāciju ievēlētie delegāti un LIZDA aicinātie viesi.

Apstiprinātās VI kongresa REZOLŪCIJAS
IZM atbilde uz LIZDA VI kongresa rezolūcijām

LIZDA VI kongresa darba kārtība

LIZDA darbība no 2010. līdz 2015.gadam

Viedokļi par
LIZDA darbību no 2010. līdz 2015.gadam